ทอรีน

ทอรีน

ช่วยรักษาความคงตัวของผนังเซลล์ในร่างกาย
ช่วยรักษาโรคลมชัก
ทอรีนช่วยลดความดันโลหิต ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจ และช่วยทาให้หัวใจทางานได้อย่างแข็งแรงมากขึ้น
ช่วยในการทางานของแคลเซียม ช่วยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด
ทอรีนจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจใช้แคลเซียมได้อย่างสมดุลในการหดตัว ซึ่งไม่ทำให้เกิด Calcium Overload Calcium Overload Calcium Overload Calcium Overload Calcium Overload ต่อหัวใจแม้จะอยู่ในสภาวะที่มีระดับแคลเซียมสูง ทาให้เชื่อว่าสามารถช่วยรักษาภาวะหัวใจวายได้
ช่วยส่งเสริมการมองเห็นและป้องกันศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม และช่วยในการทางานของเรตินาในการรับแสง
ร่างกายจาเป็นต้องใช้ในการย่อยไขมัน ซึ่งจะมีเป็นตัวช่วยในการดูดซึมไขมัน รวมไปถึงการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันด้วยเช่นกัน
ช่วยส่งเสริมการทางานของอินซูลิน
ช่วยในการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิสาหรับผู้ที่เป็นหมัน อันเนื่องมาจากสเปิร์มไม่มีกาลังในการเคลื่อนที่